twitter
rss

SUBJEK : MATEMATIK TAHUN 4
HARI : ISNIN
MASA : 7.45-8.45 PAGI
BILANGAN MURID : 35 ORANG

TAJUK : ISIPADU CECAIR

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN :  
HUBUNGAN DI ANTARA UNIT-UNIT DALAM ISIPADU CECAIR

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :  
MENGETAHUI HUBUNGAN DI ANTARA UNIT-UNIT DALAM ISIPADU CECAIR.

HASIL PEMBELAJARAN :
DI AKHIR PEMBELAJARAN MURID DAPAT MENUKAR UNIT-UNIT DALAM ISIPADU CECAIR DARIPADA:
a) LITER KEPADA MILLILITER
b) MILLILITER KEPADA LITER

PENGETAHUAN SEDIA ADA :
MURID SUDAH MENGETAHUI UNIT MILLILITER DAN LITER SEBAGAI UNIT DALAM ISIPADU CECAIR

PENERAPAN NILAI :
RASIONAL DAN BERHATI-HATI


BAHAN BANTU MENGAJAR :
KAD NOMBOR, POTONGAN GAMBAR DAN LEMBARAN KERJA

KONSEP:  
1000 BAHAGIAN DARIPADA MILLILITER ADALAH SAMA DENGAN 1 LITER

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN :


Langkah/Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
Sumber/ Catatan
Set induksi 
(5 minit)
Pengenalan Isipadu Cecair
Tayangan klip video dan sesi soal jawab bersama murid
Klip video yang dimuaturun dari internet
Langkah 1 
(15 minit)
Aktiviti Kelas
Hubungan antara unit-unit dalam isipadu
1. Guru menunjukkan sebuah jadual conversion table untuk membuat penukaran unit dari liter kepada milliliter dan milliliter kepada liter

2. Guru menunjukkan kaedah menukar unit-unit dalam Isipadu Cecair menggunakan pembahagian panjang dan pendaraban

Langkah 2 
(15 minit)
Aktiviti Individu
Pengukuhan dan penilaian
1. Guru menyediakan lembaran kerja  berkaitan kemahiran yang diajar

2. Murid turut membuat latihan berdasarkan buku teks
Lembaran kerja
Buku teks
Langkah 3 
(20 minit)
Aktiviti Kumpulan
Pengayaan
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

2. Murid melengkapkan jadual berkaitan Isipadu Cecair sesuatu bahan yang dibekalkan oleh guru
Penutup 
(5 minit)
Kesimpulan
1. Guru membuat rumusan tentang kemahiran yang diajar

2. Pesanan kepada murid supaya membuat latihan interaktif berdasarkan pautan di bawah: